filosofielessen voor de basisschool

Filosofielessen

Filosofielessen voor de basisschool

Kinderen die filosofielessen krijgen op de basisschool en zelf actief filosoferen, leren meer 'hoezo?' en ‘Is dat zo?’ denken en goede vragen stellen. Ze leren daardoor denkkronkels te herkennen en nemen niet alles zomaar voor 'waar' aan.

Bij de filosofielessen draait het om hoe het kind denkt

Door te filosoferen laten kinderen zich minder snel leiden door aannames, 'derdehands' verhalen en roep toet meningen. En zien ze dat het ook anders kan zitten. Dat begint bij het stellen van filosofische vragen en door goed door te vragen op de antwoorden van de kinderen. Ze krijgen dan beter inzicht in hoe ze zelf denken. Maar ook hoe een ander kind aan zijn/haar redeneringen komt.

De vraag doet zijn werk..

Bij filosoferen draait het dan ook niet om schoolse kennis; wat een kind denkt. Maar echt om het eigen denken van het kind. Bovendien leren ze, zonder oordeel, kritisch mee te bewegen met de ander. Met enkel de vraag als inzet. Je kan daardoor niet zomaar alles zeggen. Zo ontdekken ze tijdens de filosofielessen zelf wat waar is en wat niet. En vooral waarom en worden ze mentaal weerbaarder.

Opzet van filosofielessen

Elke filosofieles vertrekt vanuit een filosofische vraag, dilemma of kwestie. Die onderzoeken we spelenderwijs vanuit verschillende kanten en denkrichtingen. Door creatieve werkvormen, denkspelletjes en oefeningen, filmpjes en opdrachten keren we de vraag helemaal binnenste buiten.

Kinderen-filosoferen-in-de-kring

Zo ontdekken kinderen zelf wat ze al over de vraag weten en wat ze nog meer te weten kunnen komen.

  • Filosofielessen duren minimaal 30 minuten
  • Ik werk met kinderen uit de midden- en bovenbouw
  • Zeer geschikt voor in de plusklas
  • Door te filosoferen doe je op een natuurlijke manier aan Burgerschapsvorming en werken kinderen aan de Think skills for life! (bekend als 21st century skills)
  • Filosoferen is ook een laagdrempelige manier om het nieuws te bespreken, in te spelen op actuele gebeurtenissen, en aangrijpende incidenten te bespreken die binnen of buiten school plaats vinden.
  • Geschikt voor hele klassen en werkt het best in kleine groepen tot ongeveer 12 leerlingen.

Lesmethode

Ik beschik over een ruim aanbod aan filosofielessen over allerlei onderwerpen. De lessen ontwikkel ik op basis van de bestaande theorie, literatuur, eigen ervaringen en opleidingen die ik gevolgd heb en sluiten aan bij de praktijk in de klas. (Zo heb ik in 2012 en 2013 de beroepsopleidingen tot 'praktisch filosoof' en 'filosoferen met kinderen en jongeren' gevolgd aan de Internationale School voor Wijsbegeerte). Je kunt ook een kant en klaar lespakket van 7 lessen boeken. Kinderen maken dan kennis met filosofie over diverse onderwerpen.

Soorten filosofielessen voor de basisschool:

Reguliere denklessen

Ik kan een enkele filosofieles geven, wekelijks of gedurende een periode filosofielessen verzorgen. In reguliere groepen maar ook in plusklassen waar de groepen kleiner zijn. Voor de beginnende denker en voor kinderen die al meer gevorderd zijn in het filosoferen.
Voor kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8.

Stuur mij meer info over reguliere lessen

Thema/projectlessen

Heb je een specifieke vraag of wil je dat kinderen over een bepaald onderwerp of thema filosoferen of aanhaken bij een lopend project? Dat kan natuurlijk ook.

Je kunt filosoferen tijdens de Kinderboekenweek, de week van de Lentekriebels, de week van de Mediawijsheid, in de lessen van de Vreedzameschool en Kanjerlessen.
Filosofie is ook heel geschikt om levensthema's te bespreken.
En geef in de Maand van de Filosofie (april) extra aandacht aan filosofie op school en speel in op het thema. Sinds 2020 is er ook de Week van de Kinderfilosofie!.

Ja, ik wil graag thema/projectlessen boeken

 

Lessen kunsteducatie & filosofie

Ik kan ook filosofische kunstlessen geven. Dit zijn lessen en projecten die dieper in gaan op een kunstdiscipline en een kunstvraag onderzoeken. Zoals: Zoals: Wat is kunst? Wanneer wordt geluid muziek? Is pindakaas kunst?
En wie bepaalt dat eigenlijk? Deze lessen hebben een langere duur en kunnen eindigen in een presentatie.

Filosofie workshops

Wil jij zelf leren filosoferen met kinderen? En filosofielessen geven? Ik bied ook een workshop 'Introductie filosoferen met kinderen' aan voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, kindercoaches en andere professionals die met kinderen werken. Een workshop op maat is natuurlijk ook mogelijk.

Leuk! Vertel me meer

Blog: Hoofd stukken

Instagram

het Hoofdpodium

Vivienne Janssen
fa-envelope far   info@hethoofdpodium.nl
 fa-phone   06 48973889

LinkedIn het HoofdpodiumInstagram het HoofdpodiumFacebook het Hoofdpodium