Raad van Inzicht

Raad van Inzicht

Raad van Inzicht

Hoera! het Hoofdpodium heeft een eigen Raad van Inzicht!

Alleen is ook maar alleen. En het is goed en leuk om te sparren met anderen zodat je gefocust en scherp blijft. Daarom heb ik een Raad van Inzicht in het leven geroepen. Veel organisaties en bedrijven hebben een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur. Een Raad die toezicht houdt op de missie, beleid, financiën en werkzaamheden van het bedrijf. En het bedrijf ook helpt in de ontwikkeling met de ingebrachte expertise en ervaringen van de Raadsleden.
Een belangrijke taak.

Maar naast toezicht heb je vooral ook inzichten nodig. Die kun je natuurlijk ook zelf op doen, maar je hebt nu eenmaal inzichten van buiten, een frisse blik van andersdenkenden nodig om verder te komen in je denkontwikkeling. Anderen die je bijvoorbeeld helpen scherp en gefocust te blijven, je op andere ideeën brengen en je denken aan zwengelen.
Omdat het Hoofdpodium een organisatie is met diensten dat draait om ‘inzicht’; heb ik de Raad van Inzicht opgericht (RvI).

De taak van de RvI

De Raad van Inzicht heeft een (gevraagd en ongevraagd) adviserende en inzicht gevende rol, houdt (in)zicht op de missie en de algemene gang van zaken van het Hoofdpodium en staat deze organisatie met raad en daad bij. De Raad van Inzicht bestaat uit een aantal leden en vergadert drie keer per jaar. Indien nodig geeft de Raad ook tussentijds inzicht en advies.
Het is een onbezoldigde functie.

De leden van de Raad van Inzicht beschikken over:

• Functionele onafhankelijkheid en zijn geen (direct) belanghebbenden van de Raad
• Kennis van (praktische) filosofie, commercieel-, markt- en maatschappijdenken, onderwijs of (maatschappelijk) ondernemerschap
• Een brede maatschappelijke oriëntatie, politieke sensitiviteit en een netwerk dat van belang is voor het Hoofdpodium
• De capaciteit om een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en inzichthoudende afstand

Raad van Inzicht

De eerste leden van de Raad van Inzicht stellen zich hier aan je voor:

Irma Beereboom
Bregje Deben

In ruil voor hun diensten krijgen Raadsleden meerdere keren per jaar een heerlijk diner aangeboden, thuis of in een wisselend restaurant. En kunnen ze kosteloos deelnemen aan projecten en activiteiten van het Hoofdpodium

De vergaderdata liggen rond:

- Juni
- Oktober
- Februari

De vergaderingen worden in onderling overleg gepland en vinden plaats op een inspirerende locatie.
Uit de vergaderingen vloeien actiepunten voort waar het Hoofdpodium mee verder kan.

Blog: Hoofd stukken

Instagram

het Hoofdpodium

Vivienne Janssen
fa-envelope far   info@hethoofdpodium.nl
 fa-phone   06 48973889

LinkedIn het HoofdpodiumInstagram het HoofdpodiumFacebook het Hoofdpodium