balans tussen emotie en gedrag

Raad van Inzicht

Raad van Inzicht

Hoera! het Hoofdpodium heeft een eigen Raad van Inzicht!

Alleen is ook maar alleen. En het is goed en leuk om te sparren met anderen zodat je gefocust en scherp blijft. Daarom heb ik een Raad van Inzicht in het leven geroepen. Veel organisaties en bedrijven hebben een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur. Een Raad die toezicht houdt op de missie, beleid, financiën en werkzaamheden van het bedrijf. En het bedrijf ook helpt in de ontwikkeling met de ingebrachte expertise en ervaringen van de Raadsleden.
Een belangrijke taak.

Maar naast toezicht heb je vooral ook inzichten nodig. Die kun je natuurlijk ook zelf op doen, maar je hebt nu eenmaal inzichten van buiten, een frisse blik van andersdenkenden nodig om verder te komen in je denkontwikkeling. Anderen die je bijvoorbeeld helpen scherp en gefocust te blijven, je op andere ideeën brengen en je denken aan zwengelen.
Omdat het Hoofdpodium een organisatie is met diensten dat draait om ‘inzicht’; heb ik de Raad van Inzicht opgericht (RvI).

De taak van de RvI

De Raad van Inzicht heeft een (gevraagd en ongevraagd) adviserende en inzicht gevende rol, houdt (in)zicht op de missie en de algemene gang van zaken van het Hoofdpodium en staat deze organisatie met raad en daad bij. De Raad van Inzicht bestaat uit een aantal leden en vergadert drie keer per jaar. Indien nodig geeft de Raad ook tussentijds inzicht en advies.
Het is een onbezoldigde functie.

De leden van de Raad van Inzicht beschikken over:

• Functionele onafhankelijkheid en zijn geen (direct) belanghebbenden van de Raad
• Kennis van (praktische) filosofie, commercieel-, markt- en maatschappijdenken, onderwijs of (maatschappelijk) ondernemerschap
• Een brede maatschappelijke oriëntatie, politieke sensitiviteit en een netwerk dat van belang is voor het Hoofdpodium
• De capaciteit om een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en inzichthoudende afstand

Raad van Inzicht

De eerste leden van de Raad van Inzicht stellen zich hier binnenkort aan je voor:

-
-
-
-

In ruil voor hun diensten krijgen Raadsleden meerdere keren per jaar een heerlijk diner aangeboden, thuis of in een wisselend restaurant.En kunnen ze kosteloos deelnemen aan projecten en activiteiten van het Hoofdpodium

De vergaderdata liggen rond:

- Juni
- Oktober
- Februari

De vergaderingen worden in onderling overleg gepland en vinden plaats op een inspirerende locatie.
Uit de vergaderingen vloeien actiepunten voort waar het Hoofdpodium mee verder kan.

Blog: Hoofd stukken

8 months ago

WIE JARIG IS TRAKTEERT!Vandaag is mijn verjaardag én de start van de Week van de Kinderfilosofie. Dat betekent: dubbel feest!Een vriendin belde met de vraag of ze even langs kon komen. Ja, gezellig!. Ik ging er verder niet vanuit dat ik nog bezoek zou ontvangen. Heb ook niemand uitgenodigd. Maar men besloot anders. En komen dus gewoon onaangekondigd langs ;-)) SPONTAAN BEZOEKMijn oudste jeugdvriend stond ineens met camper voor de deur om samen een ijsje of taartje te halen en op te peuzelen. En op de terug weg stond het volgende spontane bezoek voor de deur. Speciaal naar mij toe gereden voor een spoed verjaardagsgroet even buiten voor de deur en op afstand. Echt super lief! Nadat zij weg gingen kwam mijn vriend en een goede vriendin die langs zou komen.Ik voel me dus heel erg jarig!!EN WIE JARIG IS TRAKTEERT!Ik geef daarom 2 GRATIS FILOSOFISCHE TELEFOONGESPREKKEN met DE FILOSOFOON.Voor kinderen vanaf 9 jaar én volwassenen. Maar kinderen hebben voorrang. De gesprekken vinden dan plaats op een woensdag en / of vrijdag.En ik verloot 1 GRATIS FILOSOFIELES OVER NATUUR onder de scholen waar ik het afgelopen jaar les heb gegeven of waar ik stond ingepland maar door de coronamaatregelen niet door gingen.In eerste instantie was het de bedoeling een les te verloten en in te plannen tijdens de Week van de Kinderfilosofie. Maar omdat veel scholen nog geen gastdocenten toe laten, wordt die les in overleg later ingepland. Wellicht in deze maand April, omdat het de Maand van de Filosofie is. Super leuk als dat kan! Maar anders is een later moment natuurlijk ook mogelijk.HOE DING JE MEE?Deze aanbieding geldt deze hele WEEK VAN DE KINDERFILOSOFIE.Dus TOT EN MET ZATERDAG 17 APRIL.Voor de FILOSOFOON, ‘het filosofische telefoongesprek waar je in 20 minuten weer in contact komt met jezelf’, kun je tot en met zaterdag 17 april reageren door mij een mail of een persoonlijk bericht te sturen naar: info@hethoofdpodium.nlVoor de les op school laat ik dat uiterlijk maandag 19 april weten en neem contact op met de winnende school.Ik wens iedereen een hele toffe Week van de Kinderfilosofie!Vivienne#jarig #wiejarigistrakteert #dubbelfeest #weekvandekinderfilosofie #filosofie #filosoferenmetkinderen #dagjeuit #utrecht #kinderen #buitenspelen #natuur #natuuractiviteit#wvdk #kinderfilosofie #kritischlerendenken #denatuurwashier #naarbuiten #kids ... See MoreSee Less
View on Facebook

het Hoofdpodium

Vivienne Janssen
fa-envelope far   info@hethoofdpodium.nl
 fa-phone   06 48973889

Facebook icoon Twitter icoon Instagram icoon