Filosofietsje®

Projecten

Pop-Up's: Denkgesprekken
op locatie

Filosoferen kan overal en nergens.
Met deze projecten (pop – up’s of eigenlijk zijn het ook wel VraagStukken) kan dat. Alle projecten zijn mobiel en ze prikkelen 'on the spot' je denken op filosofische wijze.

Zo kun je een vraag plukken uit de Filosofieboom, een gesprek voeren aan de filosofische reistafel, je denkraam doorluchten met de vragen in de DenkRamen en zelfs aan de telefoon filosoferen.

Binnen en buiten. Na een film- en theatervoorstelling. Het is voor iedereen geschikt en is niet aan een plaats gebonden.
Dat wisten de oude Grieken al. Zo voerde Diogenes van Sinope filosofische gesprekken vanuit een wijnvat. Dus tja.

Filosoferen kan ook heel goed buiten de klaslokalen. Spontaan en ‘on the spot’, 'Guerilla Bildung' noem ik dat.

En bracht Socrates het grootste deel van zijn leven filosoferend door in de straten en markten van Athene.
Hij stelde de mensen veelal lastige vragen, opdat ze zelf leerden denken en tot eigen inzichten kwamen.

Onderstaande projecten zijn geschikt om overal en nergens te filosoferen en zijn ook te boeken als filosofisch (rand)programma.

Blog: Hoofd stukken

Instagram

het Hoofdpodium

Vivienne Janssen
fa-envelope far   info@hethoofdpodium.nl
 fa-phone   06 48973889

LinkedIn het HoofdpodiumInstagram het HoofdpodiumFacebook het Hoofdpodium