Filosoferen over vrijheid

Wethouder bezoekt filosofieles over vrijheid

Wethouder Bunnik filosofieles over Vrijheid

Wat is dat, vrijheid?

De afgelopen maanden heb ik met ruim 1100 kinderen uit de groepen 7 en 8, van verschillende gemeenten in Utrecht, gefilosofeerd over het begrip ‘Vrijheid’.

De lessen maakten onderdeel uit van de cultuurprojecten ‘Filosoferen over Oorlog’ en ‘Vlog de Vrijheid!’ van Kunst Centraal. Waarbij ze bij laatstgenoemd project eerst ook een bezoek van veteraan Hermy (Mien) Heymann in de klas kregen. Prachtige projecten waarbij kinderen worden uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan over dit zeer actuele en altijd belangrijke thema.

Met een stellingenspel, een denkkaartspel en een filosofisch gesprek ontdekten kinderen hoe zij en hun klasgenoten (anders) dachten over dit onderwerp. Zo werden ze bewust gemaakt van wat vrijheid (voor henzelf) eigenlijk echt betekent én dat vrijheid niet altijd vanzelfsprekend is.

Over filosofische vragen als:

– Ben je elke dag even vrij?
– Is jouw vrijheid belangrijker dan mijn vrijheid?
– Hebben we regels nodig om ons vrij te voelen? Of:
– Kan vrijheid veranderen?

Vragen waar niet 1,2,3 een juist antwoord op te vinden is en waarover ze ook anders leren denken.

Vragen over vrijheid

De wethouder in de klas

Afgelopen maart kwam de Wethouder van de Gemeente Bunnik: Julie d’Hondt, op bezoek bij één van mijn filosofielessen. 

Een hele eer en ook wel een beetje spannend natuurlijk. 

Zij schreef er een hele leuke column over.

4 en 5 mei, herdenken en vieren

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en Zuidoost-Azië. En op 5 mei vieren we de vrijheid! Ik vind het heel belangrijk om daarbij met elkaar en juist ook met kinderen bij stil te blijven staan. Ze bewust te maken en (hoe) om te leren gaan met (je eigen) vrijheid en dat van anderen. Een gegeven dat ook nu actueel is.

Wethouder Bunnik Edith Eger

Kunst Centraal

Kunst Centraal is de provinciale organisatie in Utrecht op het gebied van kunst- en cultuureducatie voor het primair- en voortgezet onderwijs.